Historie našeho klubu

Vážení sportovní přátelé,

Dny, týdny a roky neúprosně odměřují čas, který zapadá do dálek vzpomínek, zapadá, ale nezaniká.

Velkou zásluhu našich předchůdců si každoročně připomínáme při letním turnaji „starých pánů“, který byl pojmenován po legendách nadšenců kopané v našem regionu – Memoriál Stanislava Hudka, Alfréda Bursteina a Karla Knopa st.

Na bohaté činnosti klubu se během uplynulých let podílely svou poctivou prací stovky hráčů, trenérů, obětavých funkcionářů a příznivců oddílu, které zde není možno beze zbytku vyjmenovat. Všichni se však svou prací zasloužili o dobré jméno lipnické kopané a v našich vzpomínkách budou vždy s námi. Zde je stručná přehlídka těch, kdo stál (stojí) v čele lipnických fotbalových klubů.

Názvy

Ø DSK Lipník n.B. 1935 – 1.4.1944

Ø SK Lipník n.B. 1.4.1944 – 9.5.1948

Ø Sokol TOS Lipník n.B. 16.5.1948 – 30.6.1952

Ø Spartak Lipník n.B. 1952 – 1.6.1992

Ø 1. FK Lipník n.B. 1935 1.6.1992 – 27.7.1995

Ø Spartak VTJ Lipník n.B. 27.7.1995 – 18.2.2013

Ø FK Spartak Lipník n.B. od 18.02.2013.

DSK Lipník n.B. (1935 – 1.4.1944)

Ø Předsedové: František Látal, Bedřich Novák, Karel Macíček, Karel Knop st.

Ø Sekretáři: Jaroslav Poulíček, Ladislav Vidrman

Ø Náčelník (technický vedoucí): Alfréd Burstein

SK Lipník n.B. (1.4.1944 – 9.5.1948)

Ø Předsedové: Karel Knop st.

Ø Sekretáři: Antonín Kaprál, Hubert žůrek

Ø Náčelník (technický vedoucí): Alfréd Burstein

Sokol TOS Lipník n.B. (16.5.1948 – 30.6.1952)

Ø Předsedové: Karel Knop st.

Ø Sekretáři: Antonín Kaprál

Ø Náčelník (technický vedoucí): Alfréd Burstein

Spartak Lipník n.B. (1952 – 1.6.1992)

Ø Předsedové: Karel Knop st., Rajmund Krejčí, Adolf Kostelníček, Miroslav Zedek, Josef Vinklárek, Jan Lankaš, Štefan Herjecký, Vilém Kaplík, Josef Mádr, Karel Knop ml., Stanislav Coufal

Ø Sekretáři: Karel Knop st., Stanislav Hudek, Ladislav Vidrman, Miroslav Smíšek, František Kopečný, Stanislav Kovařík, Miroslav Macek, Štefan Herjecký, Miroslav Krampla, Ing. Miloslav Přikryl, Miroslav Soukup, Karel Knop ml.

Ø Náčelník (technický vedoucí): Alfréd Burstein

1. FK Lipník n.B. 1935 (1.6.1992 – 27.7.1995)

Ø Předsedové: Jan Lankaš, Ing, Václav Navrátil, Karel Džujík, Vladimír Chamraďa, (čestný předseda – Uwe Dinges)

Ø Sekretáři: Antoním Bojceňuk, Zdeněk Trávníček, Josef Čech, Ing. Miroslav Kořistka

Spartak VTJ Lipník n.B. (27.7.1995 – 18.2.2013)

Ø Předsedové: Stanislav Sypták, ing. Pavol Gondár, Vlastimil Dudík

Ø Sekretáři: ing. Pavol Gondár, Karel Knop ml., Ladislav Dvořák, Tomáš Přibyl, ing. Václav Navrátil

FK Spartak Lipník n.B. (od 18.2.2013)

Ø Předseda: Vlastimil Dudík

Ø Sekretář: ing. Václav Navrátil

Ø Sportovní manažér: Ladislav Dvořák

Omluva patří všem, jejichž jména nejsou uvedena. Z velké části let byly k dispozici jen kusé materiály z činnosti fotbalových klubů v našem regionu.

V letech 1998 – 2005 zažívala lipnická kopaná období historického vzestupu, kdy náš celek mužů A vystoupal z I.A až do divize a 3 roky v ní úspěšně působil. Umožnilo to několik příznivých okolností, sloučení 2 místních klubů – Dukly a 1. FK 1935 (1995), podpora vojenské posádky a především obrovské nasazení funkcionářů v tehdejším výboru v čele s předsedou Stanislavem Syptákem. Nová generace současných fotbalových činovníků, která převzala vedení klubu ve skromnějších podmínkách, si dala za cíl utlumit a zastavit propad v mužské kategorii a budovat lipnický fotbal na bázi vlastních odchovanců. V posledních 5-ti letech se pozice našeho prvního týmu stabilizovala na předních příčkách I.A. Záda mu spolehlivě kryje naše rezerva (muži B), která se v loňském roce mohla radovat z postupu do okresního přeboru.

V současnosti v našem fotbalovém klubu působí 2 týmy mužů (I.A, OP), 1 tým dorostu (KS), 2 týmy žáků – starší, mladší (KP) a 3 týmy přípravek (OS). Naši hráči se uplatňují i ve vyšších soutěžích v okolních klubech (Olomouc, Přerov, Kroměříž, Hranice). Práci s mládeží považujeme za jednu ze svých hlavních priorit a nejlepší vklad do úspěšné budoucnosti lipnické kopané.